Environmental modelling of visceral leishmaniasis by susceptibility-mapping using neural networks : a case study in north-western Iran

Mohammadreza Rajabi, Ali Mansourian, Petter Pilesjö, Ahad Bazmani

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Environmental modelling of visceral leishmaniasis by susceptibility-mapping using neural networks : a case study in north-western Iran”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap