Environmental Protection through the Prism of Enlargement: Time for Reflection

Sanja Bogojevic, Mirjana Drenovak

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Environmental Protection through the Prism of Enlargement: Time for Reflection”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap