Envisioning a resilient future for biodiversity conservation in the wake of the COVID-19 pandemic

Ruth H. Thurstan, Kimberley J. Hockings, Johanna S.U. Hedlund, Elena Bersacola, Claire Collins, Regan Early, Yunsiska Ermiasi, Frauke Fleischer-Dogley, Gabriella Gilkes, Mark E. Harrison, Muhammad Ali Imron, Christopher N. Kaiser-Bunbury, Daniel Refly Katoppo, Cheryl Marriott, Marie May Muzungaile, Ana Nuno, Aissa Regalla de Barros, Frank van Veen, Isuru Wijesundara, Didier DogleyNancy Bunbury

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Envisioning a resilient future for biodiversity conservation in the wake of the COVID-19 pandemic”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi