ENVRI-FAIR D8.7: The FAIRness of ICOS

Alex Vermeulen, Leonard Rivier, Oleg Mirzov, Margareta Hellström, Angeliki Adamaki, Ute Karstens, Andre Bjarby, Jonathan Thiry, Klara Broman, Claudio D'Onofrio, Lynn Hazan, Jerôme Tarnowiecz

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

This report presents the extended implementation of the FAIR principles by ICOS Atmosphere during the ENVRI-FAIR project.
Originalspråkengelska
FörlagZenodo
DOI
StatusPublished - 2023 maj

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Meteorologi och atmosfärforskning
  • Miljövetenskap
  • Klimatforskning
  • Annan data- och informationsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”ENVRI-FAIR D8.7: The FAIRness of ICOS”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här