Enzymatic Reduction of Ketones

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enzymatic Reduction of Ketones”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemical Engineering