Enzyme recovery in high-solids enzymatic hydrolysis of steam-pretreated willow: Requirements for the enzyme composition

AA Pristavka, VP Salovarova, Guido Zacchi, IV Berezin, ML Rabinovich

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enzyme recovery in high-solids enzymatic hydrolysis of steam-pretreated willow: Requirements for the enzyme composition”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar