EOL meeting in Chicago: Parmeliaceae – improving our understanding of taxonomy, classification and biogeography of the largest family of lichen-forming fungi.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Sammanfattning

Abstract not available
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)10-11
TidskriftInternational Lichenological Newsletter
Volym43
Utgåva1
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”EOL meeting in Chicago: Parmeliaceae – improving our understanding of taxonomy, classification and biogeography of the largest family of lichen-forming fungi.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här