Epidemiological studies of risk factors for injuries in an adult population

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

224 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Epidemiological studies of risk factors for injuries in an adult population”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Psychology

Neuroscience