Epidemiology and antibiotic susceptibility of aerococci in urinary cultures.

Erik Senneby, Ann-Cathrine Petersson, Magnus Rasmussen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Epidemiology and antibiotic susceptibility of aerococci in urinary cultures.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap