Epidemiology and antibiotic susceptibility of aerococci in urinary cultures.

Erik Senneby, Ann-Cathrine Petersson, Magnus Rasmussen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat