Epidemiology of scaphoid fractures and non-unions: A systematic review

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Epidemiology of scaphoid fractures and non-unions: A systematic review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap