Epidermal Reactions to Injury with Implications for Innate Immunity

Markus Roupé

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

167 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Epidermal Reactions to Injury with Implications for Innate Immunity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap