Epigenome-wide cross-tissue correlation of human bone and blood DNA methylation–can blood be used as a surrogate for bone?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Epigenome-wide cross-tissue correlation of human bone and blood DNA methylation–can blood be used as a surrogate for bone?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap