Epistemic Risk : Issues on the normative basis of risk analysis

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Epistemic Risk : Issues on the normative basis of risk analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora