Epithelial repair in asthma: Defect or exaggerated?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1131-1132
Antal sidor2
TidskriftJournal of Allergy and Clinical Immunology
Volym149
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2022 mars
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi

Citera det här