EPO-independent functional EPO receptor in breast cancer enhances estrogen receptor activity and promotes cell proliferation.

Susann Reinbothe, Anna-Maria Larsson, Marica Vaapil, Caroline Wigerup, Jianmin Sun, Annika Jögi, Drorit Neumann, Lars Rönnstrand, Sven Påhlman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Sökresultat