epsilon-Pisot numbers in any real algebraic number field are relatively dense

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”epsilon-Pisot numbers in any real algebraic number field are relatively dense”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics