Equalizer: Breaking down the barriers at informal outdoor sport and recreational spaces

Elisabeth Högdahl, Karin Book

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Equalizer: Breaking down the barriers at informal outdoor sport and recreational spaces”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science