God vård på lika villkor vid hjärtinfarkt i dagens Sverige. Geografiska skillnader i dödlighet utan betyd

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

I TV-programmet »Uppdrag granskning« påstods nyligen
(16 mars 2004) att det är livsviktigt för patienter
med akut hjärtinfarkt att bo i närheten av rätt sjukhus.
Frågan är när geografiska skillnader i dödlighet blir
så pass stora och säkra att de har betydelse för den
enskilda patienten.
När man studerar skillnader i dödlighet mellan olika
sjukhus bör man om möjligt också beakta landstingens
roll.
I detta arbete applicerar vi flernivåanalys för att studera
skillnader i 28-dagarsdödlighet efter förstagångsinfarkt
mellan landsting och mellan sjukhus.
Vi finner att den enskilda infarktpatienten skulle tjäna
väldigt lite på att – om det vore möjligt – flytta till ett
annat landsting eller annat sjukhus. De små geografiska
skillnaderna i dödlighet efter hjärtinfarkt tyder
på en god vård på lika villkor i dagens Sverige.
Bidragets översatta titel Equally good care of myocardial infarction in Sweden today. Geographic differences in mortality are without significance for the individual patient
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)20-23
TidskriftLäkartidningen
Volym102
Utgåva1-2
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”God vård på lika villkor vid hjärtinfarkt i dagens Sverige. Geografiska skillnader i dödlighet utan betyd”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här