Equivalent circuit based calculation of signal correlation in lossy MIMO antennas

Hui Li, Xianqi Lin, Buon Kiong Lau, Sailing He

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

414 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Equivalent circuit based calculation of signal correlation in lossy MIMO antennas”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering