Equivalent circuit based calculation of signal correlation in lossy MIMO antennas

Hui Li, Xianqi Lin, Buon Kiong Lau, Sailing He

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

414 Nedladdningar (Pure)
Filter
Avslutade

Sökresultat