Ergodicity of age-dependent inventory control systems

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ergodicity of age-dependent inventory control systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Affärsverksamhet och ekonomi