Erytrocyttransfusion till kritiskt sjuka kan vara farligare än anemi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Anemia is common in critically ill patients. Some patients benefit from erythrocyte transfusion, but transfusions are also associated with complications. Randomized controlled trials in critically ill patients have demonstrated that a restrictive transfusion strategy seems safe. This review is an overview of some of the largest studies of erythrocyte transfusions in intensive care.

Bidragets översatta titel Erythrocyte transfusion in critical care
Originalspråksvenska
TidskriftLäkartidningen
Volym118
StatusPublished - 2021 mars 16

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Erytrocyttransfusion till kritiskt sjuka kan vara farligare än anemi”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här