Esaias Tegnér : Texter och läsningar

Jerker Blomqvist (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)Forskning

Sammanfattning

Esaias Tegnér (1782–1846), professor i grekiska vid Lunds universitet 1812–1824, därefter biskop i Växjö fram till sin död, var en av sin tids mest betydande kulturpersonligheter: en lysande diktare, en framstående talare, en dugande universitetslärare, kraftfull biskop, briljant och spirituell brevskrivare.
Hans efterlämnade skrifter består av dikter och brev, samt tal hållna i olika sammanhang. Tegnérsamfundet, som bildades 1946, ansvarar för att dessa texter ges ut i en vetenskaplig edition. Den avslutande delen av editionen föreligger snart färdig. Den kommer att innehålla de s.k. kyrkliga talen, dvs. predikningar, kyrkoinvignings- och prästvigningstal. Med anledning av att utgivningsprojektet snart kommer att avslutas arrangerade Tegnérsamfundet i samarbete med Smålands Akademi i november 2009 ett symposium i Växjö under rubriken Esaias Tegnér – texter och läsningar. De nio föredragen som hölls under symposiet finns nu samlade i denna volym. Några av dem tar upp de problem som en textutgivare ställs inför när en text som finns bevarad i författarens handskrift skall göras tillgänglig i en tryckt edition eller i digital form. Övriga bidrag visar hur dokument som bevarats i bibliotekens manuskriptsamlingar eller i författararkiv kan användas för forskningar kring litteraturvetenskapliga, idéhistoriska eller kyrkohistoriska förhållanden. Tegnérs roll i sin samtid och hans inflytande på senare svensk vitterhet belyses ur olika perspektiv.
Originalspråksvenska
FörlagRetorikförlaget
Antal sidor161
ISBN (tryckt)978-91-86093-11-2
StatusPublished - 2011
Externt publiceradJa

Bibliografisk information

Preface on http://www.retorikforlaget.se/forord-och-introduktioner/forord-esaias-tegner-texter-och-lasningar

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Greek (015004007)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här