ESBL-producing Enterobacterales - Transmission, intestinal colonization and host response

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

211 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat