ESBL-producing Enterobacterales - Transmission, intestinal colonization and host response

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

196 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat