Essays in Empirical Labor Economics

Thomas Hofmarcher

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Essays in Empirical Labor Economics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi