Essays on International Health Economics: The Role of Health Insurance in Health Care Financing in Low- and Middle-Income Countries

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Essays on International Health Economics: The Role of Health Insurance in Health Care Financing in Low- and Middle-Income Countries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi