Essays on Social Capital, Health and Socioeconomic Inequalities in Health A Health Economic Study

Kamrul Islam

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Essays on Social Capital, Health and Socioeconomic Inequalities in Health A Health Economic Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi