Esta es la tierra que nos han dado: Plastic extension of Sonata Mexicana by Manuel M. Ponce

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Sammanfattning

Plastic extension of Sonata Mexicana by Manuel M. Ponce, 12 paintings with mixed material.
Bidragets översatta titel This is the land they gave us: Plastic extension of Sonata Mexicana by Manuel M. Ponce
Originalspråkspanska
Utgivningsformatblandat material
Storlek24cm x 18cm each approx.
StatusPublished - 2019 okt. 31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bildkonst
  • Musik
  • Scenkonst

Konstnärlig forskning

  • Uppförande
  • Utställning/tillställning
  • Komposition
  • Digital eller visuell produkt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Esta es la tierra que nos han dado: Plastic extension of Sonata Mexicana by Manuel M. Ponce”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här