Ester Herlin-Karnell, Gerard Conway and Aravind Ganesh, European Union Law in Context (Hart Publishing 2021) 288 pages, ISBN: 9781849467018

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)92-94
TidskriftNordic Journal of European Law
Volym4
Utgåva2
StatusPublished - 2021 dec.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • EU-rätt

Citera det här