Estimated glomerular filtration rate in older adults: validation, correlations and implications. Data from the general population study “Good Aging in Skåne”

Karin Werner

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

835 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare
  • Elmståhl, Sölve, handledare
  • Pihlsgård, Mats, handledare
  • Christensson, Anders, handledare
Tilldelningsdatum2018 maj 4
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-622-9
StatusPublished - 2018

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2018-05-04
Time: 13:00
Place: Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö
External reviewer(s)
Name: Degryse, Jean-Marie
Title: professor
Affiliation: University of Leuven, Belgium
---
ISSN: 1652-8220
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2018:56

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Citera det här