Estimates of scattered electromagnetic fields

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

We present some general estimates of the scattered electromagnetic fields for a general bounded scattering domain Ω in the anisotropic materials setting. In particular, it is shown that the inline image - norm and sup norm of the scattered field in an arbitrary finite exterior domain Ωs is bounded by the H(curl,Ω) norm of the incident field. Moreover, several estimates of the traces of the scattered field on the boundary are presented. These estimates have bearing on estimations on cloaking.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)167-172
TidskriftMathematical Methods in the Applied Sciences
Volym37
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Elektroteknik och elektronik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Estimates of scattered electromagnetic fields”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här