Estimating glomerular filtration rate at the transition from pediatric to adult care

Hans Pottel, Jonas Björk, Arend Bökenkamp, Ulla Berg, Kajsa Åsling-Monemi, Luciano Selistre, Laurence Dubourg, Magnus Hansson, Karin Littmann, Ian Jones, Per Sjöström, Ulf Nyman, Pierre Delanaye

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)
Filter
Avslutade

Sökresultat