Estimating glomerular filtration rate (GFR) in children. The average between a cystatin C- and a creatinine-based equation improves estimation of GFR in both children and adults and enables diagnosing Shrunken Pore Syndrome

Felicia Leion, Josefine Hegbrant, Emil den Bakker, Magnus Jonsson, Magnus Abrahamson, Ulf Nyman, Jonas Björk, Veronica Lindström, Anders Larsson, Arend Bökenkamp, Anders Grubb

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

28 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Estimating glomerular filtration rate (GFR) in children. The average between a cystatin C- and a creatinine-based equation improves estimation of GFR in both children and adults and enables diagnosing Shrunken Pore Syndrome”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar