Estimating the age–metallicity distribution of a stellar sample from the probability distributions of the individual stars

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Estimating the age–metallicity distribution of a stellar sample from the probability distributions of the individual stars”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap