Estimating the distribution of the G2 phase duration from flow cytometric histograms

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

A mathematical model, based on branching processes, is proposed to interpret BrdUrd DNA FCM-derived data. Our main interest is in determining the distribution of the G2 phase duration. Two different model classes involving different assumptions on the distribution of the G2 phase duration are considered. Different assumptions of the G2 phase duration result in very similar distributions of the S phase duration and the estimated means and standard deviations of the G2 phase duration are all in the same range.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-17
TidskriftMathematical Biosciences
Volym211
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2008

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Estimating the distribution of the G2 phase duration from flow cytometric histograms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här