Ethanol from lignocellulosics: A review of the economy

M von Sivers, Guido Zacchi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

114 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ethanol from lignocellulosics: A review of the economy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar