Ethnic packaging and gentrification: The case of four neighborhoods in Toronto

Jason Hackworth, Josephine Rekers

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ethnic packaging and gentrification: The case of four neighborhoods in Toronto”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap