Ethnographic Family Research: Opportunities and Challenges of Doing Fieldwork on Chinese Intergenerational Relations in Singapore

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ethnographic Family Research: Opportunities and Challenges of Doing Fieldwork on Chinese Intergenerational Relations in Singapore”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap