Ethyl glucuronide discloses recent covert alcohol use not detected by standard testing in forensic psychiatric inpatients

FM Wurst, F Vogel, K Jachau, Arthur Varga, Christer Alling, A Alt, GE Skipper

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

76 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ethyl glucuronide discloses recent covert alcohol use not detected by standard testing in forensic psychiatric inpatients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar