Ett filmbolag i det allmännas tjänst? Svensk Filmindustri och skolfilmens flytande gränser

Emil Stjernholm, Erik Florin Persson

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Sammanfattning

Under flera decennier var Svensk filmindustri (SF) Sveriges ledande producent och distributör av film till landets skolor. I detta kapitel analyseras hur denna privata aktör positionerade sig gentemot samhället under decennierna efter andra världskriget. Genom att studera tidskriften Svensk skolfilm och bildningsfilm visar kapitlet på att gränserna mellan begrepp som ”skolfilm”, ”bildningsfilm” och ”propaganda” i många fall var flytande. Det faktum att SF:s skolfilmsavdelning vände sig till olika publiker – från näringslivet till lärarkåren – bidrog till denna begreppsliga rörlighet. Utöver detta kännetecknades även verksamheten av en medial pluralism där olika tekniker – från bildband till kommentarsblad – togs i bruk för att anpassa företaget till nya förutsättningar på skolfilmsmarknaden.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationEfterkrigstidens samhällskontakter
RedaktörerFredrik Norén, Emil Stjernholm
UtgivningsortLund
FörlagMediehistoria, Lunds universitet
Sidor41-72
ISBN (elektroniskt)978-91-985045-7-6
ISBN (tryckt)978-91-985045-6-9
StatusPublished - 2019

Publikationsserier

NamnMediehistoriskt arkiv
Volym43
ISSN (tryckt)1654-6601
ISSN (elektroniskt)2002-5017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medievetenskap
  • Filmvetenskap
  • Historia

Nyckelord

  • skolfilm
  • undervisningsfilm
  • propaganda
  • beställningsfilm
  • mediehistoria

Citera det här