Ett historiskt misstag

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The article deals with the absence of women in school-books about history.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)67-73
TidskriftNeo
Nummer2
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här