Ett nytt cellskelett i kampen mot cancer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Sammanfattning

Forskare vid Lunds universitet har upptäckt ett cellskelett som ger struktur åt mito-kondrierna, cellens energifabriker. Skelettet är nödvändigt för mitokondriernas funktion, men forskarna fann även att cancerceller trots defekter utnyttjar skelettet för att kunna bibehålla sin energiproduktion – och därigenom överleva. Cellskelettet i mitokondrierna fungerar ungefär som ett armeringsnät och hjälper till att bibehålla cellens uppbyggnad och bidrar till stabiliteten i cellens olika rum. Det gör att olika molekyler lättare kan ta sig runt i cellen, skriver Maria Alvarado Kristensson, docent och forskare i molekylär patologi vid Lunds universitet.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)44-48
Antal sidor5
TidskriftOnkologi i Sverige : den oberoende tidningen för svensk cancervård
Volym5
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Cancer och onkologi

Citera det här