Ett rättsligt perspektiv på övervakningstrenden: Datalagringsdirektivets underkännande

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkPopulärvetenskap

125 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Som ett av tre perspektiv i DigiTrust-projektet riktar detta kapitel in sig mot rättens roll i relation till tillit och det digitala. Kapitlet introducerar området och analyserar sedan det s.k. Datalagringsdirektivet i ljuset av att det i april 2014 underkändes av EU-domstolen, efter att ha implementerats i medlemsstaterna. Direktivet handlar i stort om att ålägga internetoperatörer en massiv lagring av data kring telefonsamtal, sms, e-postmeddelanden, internetuppkopplingar och mobilpositioner i 6–24 månader, i syfte att kunna bekämpa allvarlig brottslighet.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationDigiTrust: Tillit i det digitala. Tvärvetenskapliga perspektiv från ett forskningsprojekt
RedaktörerStefan Larsson, Per Runeson
FörlagPufendorfinstitutet, Lunds universitet
Sidor69-76
ISBN (tryckt)978-91-979893-6-7
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik
  • Tvärvetenskapliga studier
  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Citera det här