EU-gruppundantag med förhinder

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

74 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Artikel presenterar det nya förslaget till gruppundantag för tekniklicensavtal och granskar om kommissionen lyckas i sitt uppsåt att främja och förenkla tekniksamverkan i Europa. Dagens rättsläge diskuteras i avsnitt II. I avsnitt III presenteras det senaste förslaget översiktligt och därefter behandlas det nya marknadsandelsförslaget. I avsnitt V kommenteras hanteringen av marknadsuppdelning och därefter granskas inställning till konkurrensklausuler i avsnitt VI. Den administrativa proceduren diskuteras i avsnitt VII och artikeln avslutas med praktiska konklusioner och några tankar om hur svensk konkurrenslagstiftning kan komma att påverkas.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)793-819
TidskriftSvensk Juristtidning
Utgåva10
StatusPublished - 1995

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här