EU-skatterätt

Maria Hilling, Kristina Ståhl, Roger Persson Österman, Jesper Öberg

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Skatterätten har i mycket hög utsträckning påverkats av Sveriges medlemsskap i EU. I boken beskrivs och analyseras den EU-skatterättsliga regleringen på såväl den indirekta som den direkta beskattningens område. Vidare sätts EU-reglerna på ett tydligt sätt in i ett svenskt sammanhang. Både den svenska implementeringen av utfärdade direktiv och den svenska skatterättens förhållande till fördragets grundläggande bestämmelser om fri rörlighet och icke-diskriminering behandlas utförligt.
Originalspråksvenska
FörlagIustus förlag
Antal sidor378
ISBN (tryckt)978-91-7678-772-4
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • finansrätt

Citera det här