Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit e controls intracellular calcium homeostasis by regulation of cav1.2 surface expression.

Pawel Buda, Thomas Reinbothe, Vini Nagaraj, Taman Mahdi, Cheng Luan, Yunzhao Tang, Annika Axelsson, Daiqing Li, Anders Rosengren, Erik Renström, Enming Zhang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

275 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit e controls intracellular calcium homeostasis by regulation of cav1.2 surface expression.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Neuroscience