Europa som nation: En ny stil i nationalismens genre

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

1163 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Utgångspunkten för denna avhandling är passet som det utformades och användes i den Europeiska Unionen från 1999 till 2001, närmare bestämt som en förutsättning för att få passera EU:s yttre gränser och som en symbol för ett förenat Europa fritt från medlemsstaternas spektakulära nationalism.

Enligt nationalismen skulle varje nation ha sin egen stat och varje stat skulle legitimeras av en nation. I kontrast till passet som har varit en banal länk mellan nation och stat har EU och dess europeisering av medlemsstaternas pass framförallt betraktats som en del i särskiljandet av nation och stat. Med tanke på att EU:s symboler, som utöver passet omfattade en flagga, en dag, en hymn, en valuta och ett motto, påminde starkt om nationalsymboler kunde det vara värt att betrakta den nämnda europeiseringen som att Europa formulerades som en nation. Syftet med denna avhandling har varit att förstå hur EU kan legitimeras av en vag idé om Europa som om det vore en nation.

Avhandlingen bygger på observationer från två gränskontroller vid EU:s yttre gränser och en historisk gränskontroll som har omvandlats till en turistattraktion. I EU:s periferi har jag besökt gränskontrollen Tarajal i Ceuta och i EU:s centrum har jag besökt gränskontrollen på flygplatsen Schiphol utanför Amsterdam. Som en historisk kontrast till dessa samtida gränskontroller har jag även besökt ett museum för en invandringsanstalt på Ellis Island i staden New York. I kombination med diskurser om EU jämfört med diskurser om olika nationer, har jag tolkat dessa observationer i relation till teorier om nationalism utifrån ett sociologiskt perspektiv.

Enligt den tolkning som presenteras i denna avhandling legitimeras EU av en ny nationell stil inom ramen för nationalismens genre. Denna nationella stil skulle innebära att medlemsstaternas Gemeinschaft borde förverkligas inom EU:s utvidgade Gesellschaft. Tolkningen som framförs här är en påminnelse om de antaganden som historiskt är förknippade med passet, samtidigt som tolkningen tar hänsyn till omformuleringen av dessa antaganden i relation till uppenbara sociala och kulturella förändringar.
Bidragets översatta titel Europe as a nation: A new style in the genre of nationalism
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Sociologi
Handledare
  • Sellerberg, Ann Mari, handledare
Tilldelningsdatum2013 sep. 20
Förlag
ISBN (tryckt)91-7267-356-7
StatusPublished - 2013

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2013-09-20
Time: 13:15
Place: Kulturens Auditorium, Tegnérsplatsen, Lund
External reviewer(s)
Name: Dahlgren, Lars
Title: Professor
Affiliation: Department of Sociology, Umeå University
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Europa som nation: En ny stil i nationalismens genre”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här