European consumer price indices since 1870

Bidragets översatta titel : Europeiska konsumentprisindex sedan 1870

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Artikeln presenterar en databas med förmodligen de mest aktuella och tillförlitliga konsumentprisindexen (KPI) för ett stort urval av europeiska länder sedan 1870. Databasen utgör i huvudsak en sammanställning av existerande index men är ett bidrag genom att gå tillbaka till ursprungliga eller ignorerade källor. För vissa länder, där KPI saknats, konstrueras nya provisoriska index och vissa index har rekonstruerats för kritiska perioder (t ex för Sverige och Tyskland). Artikeln utför en källkritisk granskning av historiska KPI i populära web-databaser och avslöjar flera slående forskningsslarv och till och med förvrängningar. Trots betydelsen av tillförlitliga KPI i långsiktiga analyser så har tidigare lite gjorts för att värdera datas kvalitet och jämförbarheten mellan länder. Realismen hos föreliggande KPI analyseras med en ansats som mäter ekonomisk integration och bedömer vedertagna uppfattningar. Svag integration hos flertalet medelhavsländer före mitten av 1900-talet bekräftas och motsägelsefulla integrationsmönster påvisas i både mellankrigstidens och efterkrigstidens Europa.
Bidragets översatta titel Europeiska konsumentprisindex sedan 1870
Originalspråkengelska
TidskriftCliometrica
DOI
StatusE-pub ahead of print - 2024 apr. 2

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Europeiska konsumentprisindex sedan 1870”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här